Regulamin Studia Jogi

Regulamin określa zasady korzystania ze studia Jogi LOLASANA, którego właścicielem jest  przez Anna Mikulska Lolasana, ul. Zdrojowa 2 m 1, 26-600 Radom, NIP 948-150-99-85

dalej  zwanego jako LOLASANA LUB STUDIO.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania go. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu. Uczestnicy korzystają z usług Studia na własną odpowiedzialność.

2. Uczestnik zobowiązuje się przychodzić na zajęcia punktualnie i nie opuszczać ich
przed zakończeniem. Na zajęcia należy przyjść 5 minut przed ich rozpoczęciem. Dopuszczalne spóźnienie to 5- 10 min. Po tym czasie nie zostaniesz wpuszczony na zajęcia a wejście zostanie wykorzystane. Prosimy o wyrozumiałość.

Po rozpoczęciu zajęć Studio jest zamykane i otwierane dopiero po ich zakończeniu.

3. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy.

4. Ze względów higienicznych zaleca się korzystanie z prywatnej maty.

5. Uczestnik ćwiczy boso, w wygodnym stroju zapewniającym swobodę ruchów.

Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić poza salą ćwiczeń.

6. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą.

7. Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy i kontuzje należy zgłaszać prowadzącemu
przed zajęciami. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych zalecana jest
konsultacja lekarska poświadczająca brak przeciwwskazań do udziału w zajęciach
jogi.

8. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami
zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia
zaświadczenia o braku przeciwwskazań prowadzącemu.

9. Uczestnik jest świadomy swojego stanu zdrowia i ćwiczy na własną
odpowiedzialność. Zaleca się, by Uczestnik zawarł we własnym zakresie
ubezpieczenie NNW. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu
następstw nieszczęśliwych wypadków niezawinionych przez Szkołę.

10. Jeśli w trakcie zajęć uczestnik stwierdza pogorszenie samopoczucia, zawroty
głowy, nudności itp., należy o tym poinformować prowadzącego.

11. Aktualnie Studio nie prowadzi specjalnych zajęć dla kobiet ciężarnych. O fakcie
ciąży należy poinformować prowadzącego zajęcia przed ich rozpoczęciem. Ze
względów bezpieczeństwa w zajęciach mogą brać udział kobiety, których ciąża
przebiega bez powikłań oraz po konsultacji z lekarzem.

12. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym
i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów albo jeśli opiekun lub rodzic
również uczestniczy w tych zajęciach.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Minimalna ilość osób na sesji - 3. Studio ma prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy zapisze się na nie mniej niż 3 osoby. O odwołaniu zajęć z odpowiednim wyprzedzeniem (do 15 godzin przed zajęciami) będą informowane osoby, które się na nie zapisały poprzez grupę na whats up.

2. Zapisy na zajęcia na cały dany tydzień otwierane są w: soboty godz: 11:00  i zamykane: w niedziele do 20:00

3. W sytuacji absencji po zapisie na whatup w niedzielę ‘wejście’ zostanie automatycznie ściągnięte z karnetu. Jest jednak możliwość w danym tygodniu przenieść swój zapis na inne aktywne  zajęcia, jeśli nie spowoduje to zmniejszenia ilości osób w poprzedniej grupie do niższej niż 3 osoby.

4. Studio na zajęciach jogi przewiduje do 7 osób na zajęciach.

5. W każdą niedzielę do godz: 22:00 Studio ma prawo odwołać zajęcia do godz: 22:00 w sytuacji zgłoszeń poniżej 3 osób.

6. O pierwszeństwie do udziału w zajęciach mają osoby zapisane w kolejności zgłoszeń na grupie whats up. Jeśli na zajęcia grupie zgłosi się ponad 7 osób, ostatnie osoby prosi się o wybranie innych zajęć z grafiku.

 

ZAPISY

Jeżeli chcesz wziąć udział w sesji: - wpisuje się w ankiecie wysyłanej w sobotę na grupie whats up "JOGA LOLASANA". Zgłoszenie udziału w każdą niedzielę do godz:18:00.

 

OPŁATY

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą
jednorazową opłatę przed zajęciami. Opłat według obowiązującego cennika prosimy
dokonywać przed zajęciami.

2. Karnet jest ważny od dnia wykorzystania pierwszych zajęć. Istnieje możliwość
wykupienia wejścia jednorazowego.

3. Niewykorzystane zajęcia przepadają w momencie zakończenia ważności karnetu.
Karnet nie ulega wydłużeniu, nie można go przekazać innej osobie, a za
niewykorzystane zajęcia nie są zwracane pieniądze.

4. Abonament jest przyporządkowany konkretnej osobie. Nie należy go udostępniać innym.

5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu na salę, na której prowadzone są
zajęcia.

6. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.

7. Opłaty za karnet nie podlegają zwrotowi.

8. Cena jednorazowego wejścia oraz cena karnetu zawiera koszt udostępnienia
uczestnikowi na czas zajęć sprzętu niezbędnego do ćwiczeń (m.in. kostki, koce,
paski, itp.).

9. W sezonie letnim lub świątecznym godziny otwarcia Studia mogą różnić się, o czym poinformujemy Cię przynajmniej 10 dni przed zmianą.

10. Plan zajęć nie jest stały. Ze względu na sezonowość, ulega zmianom. O zmianach w grafiku zostaniesz poinformowany przynajmniej 10 dni przed ich wejściem w życie.

11. Możesz dołączyć do zajęć jogi w każdym momencie. Nie musisz czekać do 1 dnia kolejnego miesiąca.

12. Abonament obejmuje wszystkie zajęcia z oferty. Nie ma obowiązku wykupywania abonamentu na konkretne dni, godziny i zajęcia.

13. Niewykorzystane wejścia z abonamentu ilościowego (4,6,8 wejść) nie przechodzą na kolejny miesiąc.

14. Promocje specjalne nie podlegają łączeniu ze stałymi, opisanymi w regulaminie.

15. Jest możliwość uczestniczenia w zajęciach bez wcześniejszego zapisu. W takiej sytuacji klient może opłacić wejście na miejscu i dołączyć do grupy jeśli są wolne miejsca.

16. Pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zarezerwowały miejsce.

REKLAMACJE

1. Reklamacje reklamacje i skargi można składać:
– pisemnie na adres: Anna Milkulska Lolasana, ul. Zdrojowa 2 m 1, 26-600 Radom – w formie elektronicznej na adres: aga@lolasana.pl
2. Opis reklamacji powinien zawierać:
– informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w
szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
– dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
– oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia
zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
4. Studio udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez
reklamującego adres w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl